HISTORIK OCH BILDER FRÅN LJUNGABOLET OCH HÖGANÄSARNAS STUGA "EKEBACKEN"


Bild från början av 1960-talet

Västersjövalsen
(Musik: Bengt Hedin; Text: Anna Kristiansson)

spelad av Österlens Dragspelsklubb
 

 Ljungabolet är ett mycket gammalt kulturområde. De äldsta boplatserna vid strandkanten dateras till
Maglemosekulturen och utgör de äldsta boplatserna i Sverige. Maglemosekulturen dateras till ca 9500 - 6000 f.Kr.

I Henninggården ingår Lindebolets gamla tomt, som är en gårdstomt, ca 60x50 m (NNÖ-SSV),
utsträckning enligt karta från 1700- talet. Endast denna tomt är markerad på kartan
som "Lindebohlet". Enligt senare 1800-tals kartor "Ljungabohlet" med flera tomter.
Äldsta skriftliga namnbelägg för "Lindebohlet" är enligt DAL: år 1684 och för "Ljungabohlet" år 1661.
 


 

Karta från 1715 över Lindebolets Wång, dvs nuvarande Ljungabolsområdet. Väster om
Henninggården går gränsen till "Biära härad Jernerup Sochn Hästhagens wång".
Ljungabolet ligger inom Norra Åsbo härad. Västersjön hette på den tiden Westra Röö Sjön.
 

HISTORIK

År 1890 ägs fastigheten Ljungabolet 1:10 av Jordtorpare Karl Pålsson, född 1846 i Våxtorp, och hans hustru Sofia Persdotter, född 1848 i Tåssjö församling. I hushållet finns även Karls moder Troen Andersdotter, född 1810.
Karl Pålsson avlider 1893 och änkan gifter om sig 1896 med den 19 år yngre Karl Rundström från Tåstarp.

År 1900 står Karl Rundström som hemmansägare på fastigheten. Karl och Sofia har 3 st fosterbarn, Elin Nilsson som är född i Tåssjö, Benton Teodor Bylander, född i Helsingör och Karl Olof Kull född i Stockholm.
Fastighetens areal uppgår till cirka 48 tunnland, varav åker och tomt är 11 tld, äng på 3 tld och avrösningsjord och impediment på 34 tunnland.

År 1919 äger en avstyckning rum, då den fiskeintresserade Hilmer Larsson, lantbrukare från Tåstarp och jämnårig barndomskamrat med Karl Rundström, köper 1 tunnland skogsmark (4936 kvm) i nordöstra hörnet av fastigheten. Hilmer låter bygga en liten stuga på tomten 1920 (se nedan)

Hilmer Lars' stuga på 1920-talet...

...och stugan idag. Halmtaket är utbytt mot tegel och en liten altan har byggts till.


År 1920 avlider Karl Rundström och två år därefter även hustrun Sofia. Fastigheten förvärvas av Otto och Olga Hjort, båda från Tåssjö. Otto Hjort var toffelmakaremästare och bodde då i Backagården, Tåssjö. Hjorts sex brorsbarn från Höganäs får därmed tillgång till ett härligt semesterparadis vid Västersjöns strand från omkring 1924 och framåt. År 1938 låter Otto Hjort avstycka en tomt nere vid sjöstranden, där "Höganäsarna" bygger en liten stuga.

Höganäsarnas första stuga


Foto taget från höjden vid nuvarande Tjäderstigen. Otto och Olga Hjorts gård 1924.
Längst t v syns kröken av vägen in till Henning Peterssons gård, nuvarande Henninggården.

Vägen från Hjorts gård ner mot sjöstranden. Vägen fortsattes av en stenbrygga som löpte ut till vänster om "Stora stenen". Bild från sommaren 1924

Platsen för tomten Rosas stig 7 år 1930. Här syns en del av den gamla stenbryggan. Den finns fortfarande kvar men ligger under vatten.

Frukost på Hjorts gård 1924. På bilden "Höganäsarna", dvs Otto Hjorts brorsbarn.

Farbror Hjort och hans hund Donny, som tycks vara huvudmotivet i denna bild.

Farbror Hjorts systrar Jenny och Tilda bodde i Torvgårda i ett litet hus vid Rössjöholmsån. Foto Tryggve Bengtsson.

Höet bärgas i Ljungabolet

Lyckat fiskafänge

Lördagsgodis i påsarna?  På väg hem från någon av affärerna i trakten.

 En halvmils promenad bort låg en affär i ett hus som kallades Grönaborg och låg (ligger) strax intill Rössjöns utlopp i Rössjöholmsån.

 Man kunde även handla på lite närmre håll, hos Johan och Olga Olsson som också hade hönseri och därför kallades "Hönsabutiken". Fotogenhuset
finns kvar alldeles intill vägen genom nuvarande ägarens, Hugo Gustavsson, gård. Det har även funnits affär i gården mellan Eliassons och infarten till Ljungabolet, och i Torvgårda (precis efter bron i Kollebäckstorp mot Munka-Ljungby), där fastrarna bodde, fanns en affär. Vid nerfarten till Äspenäs stugområde fanns från 1943 en affär som övertogs av Tor och Nanny Engdahl 1953. Affären upphörde i början på 1970-talet.
(Tack till Christina Eliasson för hjälp med uppgifter.) 

Imponerande påse från Johan Ols "Hönsabutiken". Bild från Kjell Rubenson

Fiskrensning pågår, till kattens förtjusning. Sommaren 1924

Kaffegäster på besök

Olga Hjort i köket 1941
 

Badstranden 1924

Badstranden 1924

Otto Hjort och sonen Knut


 

Midsommarafton 1924 med egen majstång

Sture spelar mandolin

Midsommarflickor 1924

Torvupptagning

Potatisskalning till hela gänget

Herrarna diskar idag...

...medan damerna tar en tur på sjön. 1924

Syskonbädd

Vinterpanorama 1940

Nära grannar. Fr v Rakel och Sture Persson med fosterdotter Ulla, Hugo och Inga Gustavsson med sonen Tommy. Året är 1959. Hugo, som har fyllt 98 år i skrivande stund (april 2019) är den ende som finns kvar i livet av personerna på bilden. Uppdatering: Hugo avled den 20 februari 2022 i en ålder av 101 år.

Nuvarande ägare med nyinköpt moped 1960. Till höger kusinen Gertrud Holm.

Bild från 1960-talet

Bild från 1960-talet


 

Den första lilla stugan, byggd trol. 1936

 

 

Nybygget sommaren 1938. Den lilla stugan byggs in och blir kök i nybygget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivar och Rosa t h hjälper farbror Otto med höskörden.
Otto Hjort och sonen Knut i vagnen, Olga Hjort t v

Farbror Ottos gård.

Modernare bild, 1960-talet

När direktör Gösta Sandberg med fru Valborg (från Helsingborg) köpt gården på 1940-talet
efter Otto Hjorts bortgång revs det gamla boningshuset och detta hus byggdes. Paret Sandberg
hade gården som sommarbostad, och enligt då gällande jordförvärvslag måste fastigheten brukas.
Man hade därför en anställd lantbruksföreståndare boende på gården och i högra delen fanns en
 lägenhet för dennes familj, först Gustav Hallbeck med fru Alva och sedan Ernst och Emmy Fäldt

Interiör från stugan

 

Senast uppdaterad 2019-04-09 Bengt Petersson   bengan45(at)gmail.com